CO DANG

Danh sách Đảng viên

I/ CẤP ỦY  TT  Họ và tên  Chức vụ 1  1 Bùi Quang Huân  Bí thư Chi bộ 2  2  Chu…
20-10

Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn…