Lịch công tác tuần 25 (Từ 22/2-27/2)

Giáo viên trực: Phan Ly A. Lớp trực: 6/1 Thứ/ngày Sáng Chiều 2 22/2 - Dạy học 3 23/2 - Dạy học – Kiểm tra CĐ: Ng T Hải Yến - Dạy học – BD HSG CasiO 8

Lịch công tác tuần 22.

Lịch công tác tuần 22 (Từ 1/2-6/2). GV Trực: Trần Đình Đức. Lớp trực: 6/3 Thứ/ ngày Sáng Chiều 2 1/2 - Chào cờ, giao ban – Dạy…