PCCM, TKB HKII (Áp dụng từ 16/01/2017)

-PCCM: PCCM L8.16.1.2017 – TKB trung tâm:  TKB-TT-SO-8.16.01.2017(Đã có điều chỉnh nhỏ vào ngày 15/01/2017) – TKB Cẩm Lĩnh: TKB CAM LINH SO 3(16.01.17) (1)

PCCM, TKB số 6 (từ 24/10/2016)

- PCCM lần 6: pccm-l6-24-10-2016 – TKB số 6: tkb-tt-so-6-24-10-2016 Một số điều chỉnh CM: 1. Đ/c Liễu nhận thêm MT 6/3,5 2. Đ/Kiều: trả GD 8/6, nhận MT 6/4 3. Đ/c Tuấn: Nhận GD 8/6 4. Đ/c Nhung:…