Điều chỉnh kế hoạch công tác tháng 8/2017

Do yêu cầu công việc nên BGH nhà trường có điều chỉnh kế hoạch công tác tháng 8/2017. Đề nghị CB, GV, NV nhà trường nghiên cứu để thực hiện nghiêm túc. Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Thông báo: Lịch tập trung đầu năm học 2017-2018

THÔNG BÁO: LỊCH TẬP TRUNG ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 – Đối với CB, GV, NV nhà trường sễ tập trung, họp Hội đồng phiên thứ nhất năm học 2017-2018 vào lúc 8h ngày 01 tháng 08 năm 2017. – Đối với…