KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2015 – 2016

- Thực hiện kế hoạch số 360/ PGD & ĐT Cẩm Xuyên ngày 3/6/2015về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 – 2016 và Quyết định số : 405/ PGD & ĐT Cẩm Xuyên ngày 23/7/2015 về việc thành lập…