TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

I/ BAN GIÁM HIỆU 
1 1. Bùi Quang Huân
NS: 02-08-1958
Quê quán: Cẩm Tiến-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh
Thường trú: Cẩm Thịnh – CX – HT
TĐCM: CĐSP Sử
Tel: 0979 153 401
Mail:Buiquanghuan.c2.camtrung@gmail.com
Bui Quang HuanBTCB – Hiệu Trưởng
2 2. Chu Văn Truyền
Quê quán: Cẩm Hưng – CX – HT
Thường trú: Cẩm Hưng – CX – HT
NS: 20-10-1979
TĐCM: ĐHSP Văn
Tel: 0979 426 869
Mail: Chutruyencx@gmail.com
  Chu Van Truyen

P Hiệu Trưởng

3 3. Nguyễn Trọng Đại
NS: 01-08-1979
Quê quán: Thạch Hội – Thạch Hà – HT
Thường trú: TTCX
TĐCM: ĐHSP Hóa
Tel: 0984148072
Mail: trongdaicx@gmail.com
  hs

P. Hiệu Trưởng

II/ ĐỘI
4 1. Lê Văn Tùng
NS: 12-09-1977
Quê quán: Cẩm Trung – CX – HT
Thường trú: Cẩm Trung – CX – HT
TĐCM: ĐHSP Thể dục
Tel: 0982 175 659
Mail: letung.ht@gmail.com
lE VAN TUNG

TPT

III/ TỔ TỰ NHIÊN I
5 1. Trương Ngọc Bôn
NS: 17-01-1978
Quê quán: Cẩm Hà – CX – HT
Thường trú: Cẩm Hà – CX – HT
TĐCM: ĐHSP Toán – Lý
Tel: 0988 842 688
Mail: ngocbon78@gmail.com
 BON

Tổ trưởng

6 2. Phan Văn Anh
NS: 12-11-1981
Quê quán: Xuân An – Nghi Xuân
Thường trú: Cẩm Trung – CX – HT
TĐCM: ĐHSP Toán – Lý
Tel: 0946 796 904
Mail: anhphan080@gmail.com
Phan Van Anh

Tổ phó

7 3. Nguyễn Hữu Hùng
NS: 05-08-1983
Quê quán: TT Thạch Hà – HT
Thường trú: TT Thạch Hà – HT
TĐCM: ĐHSP Toán – Lý
Tel: 0949 093 083
Mail:

HUNG

Tổ phó

8 4. Đinh Thị Ly
NS: 29-08-1978
Quê quán: Cẩm Vịnh – CX-HT
Thường trú: Cẩm Trung -CX-HT
TĐCM: CĐSP Toán Lý
Tel: 0974 930 722
Mail:

C LY

Giáo viên

9 5. Trần Thị Hoài
SN: 30-04-1982
Quê quán: Thạch Khê – Thạch Hà -HT
Thường trú: Cẩm Thịnh -CX_HT
TĐCM: ĐHSP Toán Tin
Tel: 0987 351 678
Mail:
 Tran Thi Hoai

Giáo viên

10 6. Võ Thị Cương
SN: 01-01-1983.
Quê quán: Thạch Tượng – Thạch Hà – HT
Thường trú: Cẩm Trung -CX-HT
TĐCM: ĐHSP Toán Tin.
Tel: 0936 434 308
Mail:
CUONG

Giáo viên

11 7. Trần Nam Hải.
SN: 21-05-1982.
Quê quán: Nam Hồng -TX Hồng Lĩnh.
Thường trú: TT Cẩm Xuyên.
TĐCM: ĐHSP Toán Lý.
Tel: 0943 096 878
Mail:
 T NAM HAIGiáo viên
12 8. Trần Đình Duẩn.
SN: 19-07-1982.TĐCM:
Quên quán: Nga Lộc – Can Lộc.
Thường trú: Cẩm Trung – CX-HT
ĐHSP Toán Tin.
Tel: 0914 445 282
Mail:
DUANGiáo viên
13  9. Lê Quang Đảng.
SN: 05-02-1981.
Quê Quán: Hộ Độ – Lộc Hà -HT
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Toán Tin.
Tel: 0963 979 478
Mail:
DANGGiáo viên
14  10. Lương Sỹ Hiếu.
SN: 21-04-1981.
Quê quán: TP Hà Tĩnh.
Thường trú: TP Hà Tĩnh
TĐCM: ĐHSP Toán Tin.
Tel: 0978 110 809
Mail: Luongsyhieu@gmail.com
hieuGiáo viên
15  11. Hoàng Thị Xuân.
SN: 02-02-1978
Quê quán: Thạch Ngọc – Thạch Hà – HT
Thường trú: Cẩm Quang -CX-HT
TĐCM: ĐHSP Toán Lý.
Tel: 0983 108 518
Mail:
Giáo viên
16  12. Nguyễn Hoài Nam.
SN: 02-02-1978.
Quê quán: Cẩm Thành – CX -HT
Thường trú: Cẩm Thành -CX-HT
TĐCM: ĐHSP Toán Lý.
Tel: 0977 412 12
Mail:
H NAMGiáo viên
17  13. Nguyễn Thị Thủy.
SN: 20-05-1983.
Quê quán: Cẩm Hưng – CX-HT
Thường trú: Cẩm Hưng -CX-HT
TĐCM: ĐHSP Tin.
Tel: 01696 670 435
Mail:
THUYGiáo viên
 IV/ TỔ TỰ NHIÊN II
18  1. Nguyễn Giang Nam
CV: TTCM, CTCĐ
SN: 13-05-1977
Quê quán: Cẩm Thịnh – CX-HT
Thường trú: Cẩm Thịnh -CX-HT
TĐCM: ĐHSP Hóa Sinh
Tel: 0975 698 667
Mail: Giangnamcx@gmail.com
 Nguyen Giang Nam

Tổ trưởng

19 2. Nguyễn Đinh Thái
SN: 14-03-1985
Quê quán: Cẩm Bình-CX-HT
Thường trú: TT Cẩm Xuyên
TĐCM: CĐSP Sinh Địa
Tel: 0981 077 719
Mail:
THAITổ phó
20  3. Bùi Bá Thủy
SN: 10-10-1979
Quê quán: Thạch Việt – Thạch Hà – HT
Thường trú: Thạch Việt – Thạch Hà – HT
TĐCM: ĐHSP Thể dục
Tel: 0977607 072
Mail:
 Bui Ba Thuy 2

Giáo viên

21  5. Nguyễn Viết Trường
SN: 12-01-1981
Quê Quán: Cẩm Duệ -CX-HT
Thường trú: Cẩm Trung -CX-HT
TĐCM: ĐHSP Hóa Sinh
Tel: 0973 576 508
Mail: viettruong99@gmail.com
TRUONGGiáo viên
22  6. Dương Văn Hoàn
SN: 06-06-1982
Quê quán: Cẩm Quang – CX-HT
Thường trú: Cẩm Quang -CX-HT
TĐCM: ĐHSP Sinh Thể
Tel: 0984 182 196
Mail:
HOANGiáo viên
23  7. Đinh Trọng Hà
SN: 12-12-1980
Quê quán: Đức Thủy – Đức Thọ -HT
Thường trú: TT Cẩm Xuyên
TĐCM: ĐHSP Sinh Thể
Tel: 01662 442 722
Mail:
T HAGiáo viên
24 8. Trần Đình Đức
SN: 02-09-1981
Quê quán: Cẩm Thành -CX-HT
Thường trú: Cẩm Thành -CX-HT
TĐCM: ĐHSP Sinh Thể
Tel: 0977 923 608 – 0947 602 505
Mail:

DUC

Giáo viên

25 9. Phan Tất Ánh.
SN: 24-08-1980.
Quê Quán: TX Hồng Lĩnh
Thường trú: TX Hồng Lĩnh
TĐCM: ĐHSP Thể Dục
Tel: 0989 130 134
Mail:
TAT ANHGiáo viên
26 11. Trần Ngọc Hải.
SN: 02-09-1981.
Quê Quán: TX Hồng Lĩnh
Thường trú: TT Cẩm Xuyên
TĐCM: ĐHSP Thể Dục
Tel: 0989 274 456
Mail:
NG HAIGiáo viên
27 12. Trần Văn Hồng.
SN: 12-02-1980.
Quê quán: Xuân An – Nghi Xuân
Thường trú: Nội Trú Cẩm Lĩnh – CX-HT
TĐCM: ĐHSP Kỷ Thuật
Tel: 0989 204 998
Mail:
HONG

Giáo viên

28 13. Phạm Xuân Ngọc.
CV: Giáo viên.
SN: 20-02-1983.
Quê quán: Xuân An – Nghi Xuân
Thường trú: Nội Trú Cẩm Trung – CX-Ht
TĐCM: ĐHSP Kỷ Thuật.
Tel: 0904 128 467
Mail:
Pham Xuan NgocGiáo viên
29  14. Phan Thọ Hòa.
SN: 03-02-1978.
Quê quán: Xuân Viên – Nghi Xuân
Thường trú: Nội trú Cẩm Trung – CX-HT
TĐCM: ĐHSP Kỷ Thuật.
Tel: 0986 720 113
Mail:
TH HOAGiáo viên
 V/ TỔ XÃ HỘI
30  2. Phan Thị Tú.
SN: 07-03-1980
Quê quán: Cẩm Thịnh – CX-HT
Thường trú: TT Cẩm Xuyên
TĐCM: ĐHSP Văn GDCD
Tel: 0912 040 848
Mail:

PHAN TU

Tổ trưởng

31  1. Nguyễn Thị Thương.
SN: 02-04-1980.
Quê quán: Thạch Linh – TPHT
Thường trú: Thạch Linh – TPHT
TĐCM: ĐHSP Văn Sử
Tel: 0974 735 181
Mail:
 Nguyen Thi Thuong

Tổ phó

32  3. Phan Thị Kiều.
SN: 08-08-1983.
Quê quán:
Thường trú: TTCX
TĐCM: ĐHSP Văn
Tel: 0985 608 032
Mail:
Tổ phó
33  4. Nguyễn Thị Liễu.
SN: 13-10-1980.Quê quán: Cẩm Sơn – CXThường trú: Cẩm Thịnh – CX
TĐCM: ĐHSP Văn Sử
Tel: 0989 618 308
Mail:
Nguyen Thi LieuGiáo viên
34  5. Ngô Thị Ngọc.
SN: 25-10-1984.Quê quán: Cẩm Mỹ – CXThường trú: Cẩm Lĩnh – CX
TĐCM: ĐHSP Văn.
Tel: 0987 119 709
Mail:
NGO NGOCGiáo viên
35  6. Nguyễn Thị Hải Yến.
SN: 04-06-1980.Quê quán: Cẩm Hà – CXThường trú: Cẩm Hà – CX
TĐCM: ĐHSP Văn GDCD
Tel: 01685 747 298
Mail:
 C YENGiáo viên
36  7. Lê Ngọc Toàn.
SN: 20-12-1980.Quê quán: Cẩm Sơn – CXThường trú: Cẩm Sơn – CX
TĐCM: ĐHSP Văn GDCD
Tel: 0975 652 546
Mail:
 T TOANGiáo viên
37  8. Trần Thị Liệu.
SN: 06-10-1977.Quê quán:Thường trú: TTCX
TĐCM: ĐHSP Văn Sử.
Tel: 01684 888 778
Mail:
Tran Thi LieuGiáo viên
38  9. Nguyễn Danh Thanh.
SN: 09-08-1987.Quê quán: TT Thạch HàThường trú: TT Thạch Hà
TĐCM: ĐHSP Văn.
Tel: 0936 311 499
Mail:
THANHGiáo viên
39  10. Trần Quốc Tuấn.
SN: 05-09-1981.Quê quán: Cẩm Duệ – CXThường trú: Cẩm Duệ – CX
TĐCM: ĐHSP Văn.
Tel: 0979 400 896
Mail:
TUANGiáo viên
40  11. Nguyễn Thị Tứ.
SN: 14-09-1978.Quê quán: Cẩm Sơn – CXThường trú: Cẩm Sơn – CX
TĐCM: ĐHSP Văn GDCD.
Tel: 0946 792 350
Mail:
TUGiáo viên
41  12. Trương Thị Mỹ.
SN:
.Quê quán: Cẩm Lạc – CX
Thường trú: Cẩm Lạc – CX
TĐCM: ĐHSP Văn
Tel:
Mail:
TRUONG MY

Giáo viên

42 13. Nguyễn Thị Mỹ.
SN: 08-09-1980Quê quán: Cẩm Mỹ – CXThường trú
TĐCM: ĐHSP Sử.
Tel: 0973 256 443
Mail:
NG MY

Giáo viên

43 14. Trần Mạnh Thành.
SN: 06-02-1971.Quê quán:Thường trú: Cẩm Lĩnh – CX
TĐCM: ĐHSP Sử.
Tel: 0917 008 689
Mail:
 T THÀNHGiáo viên
44 15. Mai Thị Lý.
SN: 04-11-1985.Quê quán: Hương KhêThường trú: Cẩm Hưng – CX
TĐCM: ĐHSP Địa
Tel: 01276 773 527
Mail:
c mai lyGiáo viên
45 16. Nguyễn Trọng Bằng.
SN: 10-09-1975.
TĐCM: CĐSP Địa – GDCDQuê quán: TP HTThường trú: TP HT
Tel: 0978 712 715
Mail:
Giáo viên
46 17. Nguyễn Thị Oanh.
SN: 05-10-1987Quê quán: Cẩm Duệ – CXThường trú: Cẩm Thịnh – CX
TĐCM: ĐHSP Chính trị
Tel: 0988 067 055
Mail:
OANHGiáo viên
VI/ TỔ NHẠC – MT
47 1. Đậu Thị Kim Phượng.
SN: 02-09-1985.Quê quán: TTCXThường trú: TTCX
TĐCM: ĐHSP Mỹ Thuật
Tel: 0988 171 377
Mail: Kimphuongcxht@gmail.com
 Dau Thi Kim Phuong

Tổ trưởng

48 2. Phan Ly A.
SN: 10-01-1983.Quê quán: Cẩm Thịnh – CXThường trú: Cẩm Thịnh – CX
TĐCM: ĐHSP Nhạc
Tel: 0912 645 788
Mail:
LYAGiáo viên
49 3. Nguyễn Chí Thanh.
SN: 26-10-1983.Quê Quán: Nghi Xuân – HTThường trú: Nội trú Cẩm Lĩnh – CX
TĐCM: ĐHSP MT – Nhạc
Tel: 0975 235 457Mail:
 CHI THANHGiáo viên
VII/ TỔ NGOẠI NGỮ.
50 1. Đậu Thị Hiền.
SN: 15-02-1980.Quê quán: Cẩm Hưng – CXThường trú: TP HT
TĐCM: ĐHSP Tiếng Anh
Tel: 0965 638 098
Mail: Dauthihien39@gmail.com

DAU HIEN

Tổ trưởng

51 2. Nguyễn Thị Quý.
SN: 22-07-1979.Quê quán: Cẩm Sơn – CXThường trú: Cẩm Sơn – HT
TĐCM: CĐSP Tiếng Anh
Tel: 0978 953 502
Mail: Nguyenquy79cx@gmail.com
 Nguyen Thi Quy

Tổ phó

52 3. Trần Hải Hưng.
SN: 12-03-1976.Quê quán: TTCXThường trú: TTCX
TĐCM: ĐHSP Tiếng Anh
Tel: 0949 586 878
Mail:
HAI HUNGGiáo viên
53  4. Lê Thị Thúy.
SN: 10/10/1980Quê quán:
Thường trú: Cẩm Thịnh – CX
TĐCM: ĐHSP Tiếng Anh
Tel: 0988 719 880
Mail:
Giáo viên
54  5. Trương Thị Kim Nhung.
SN:
Quê quán: TTCX
Thường trú: Cẩm Hà – CX
TĐCM: ĐHSP Tiếng Anh
Tel: 0985644567
Mail: kimnhungcx@gmail.com
anh nhung

Giáo viên

55 6. Nguyễn Tiến Việt
SN:Quê quán: Cẩm Quang – CXThường trú: Cẩm Quang – CX
TĐCM: ĐHSP Tiếng Anh
Tel: 0974905159 –
Mail:
 T VIET

Giáo viên

 VIII/ TỔ HÀNH CHÍNH.
56  1. Dương Thị Đông.
SN: 23-10-1984.Quê quán: Cẩm Minh – CXThường trú: Cẩm Minh – CX
TĐCM: TC Văn Thư.
Tel: 0972 404 552
Mail: dong.vtc2camtrung@gmail.com
Duong Thi Dong

Tổ trưởng – Văn thư

57  2. Võ Thị Hà.
SN: 07-8-1989.Quê quán: Cẩm Lạc – CXThường trú: Cẩm Lạc – CX
TĐCM: CĐ Thư viện
Tel: 0934 516 167
Mail: vohathuvien@gmail.com
Vo Th Ha

Thư viện

58  3. Nguyễn Thị Hiền.
SN: 21-10-1987.Quê quán: Thạch Vĩnh – Thạch HàTrú quán: Thạch Tân – Thạch Hà
TĐCM: ĐH Kế toán.
Tel: 0983 858 877
Mail: huhuhientran@gmail.com
Nguyen thi hienKế toán
59  4. Nguyễn Thị Minh.
SN: 10-08-1987Quê quán: Cẩm Hà – CXTrú quán: Cẩm Hà – CX
TĐCM: CĐ Thư viện
Tel: 01685 868 574
Mail:
Nguyen Thi MinhThiết bị  – Tổ phó
60 5.  Lê Thị Hạnh.
SN: 06-05-1985.Quê quán: Cẩm Hà – CXTrú quán: Cẩm Hà – CXTĐCM: TC TV-TB
Tel: 01675 985 994
Mail:
 C HANHThiết bị
61  6. Nguyễn Thị Thoan.
SN: 21-10-1983.Quê quán: Cẩm Sơn – CXTrú quán: Cẩm Sơn – CX
TĐCM: TC Điều dưỡng
Tel: 01658 093 343Mail:
 C THOANY tế học đường
 IX/ BẢO VỆ.
62 1. Nguyễn Văn Trung.
CV: Bảo vệ.
SN:
Tel: 01632 033 897