Một số hình ảnh tại cuộc thi nghi thức Đội năm học 2012 – 2013. Cụm số I

Tháng Tư 23, 2015 7:21 chiều

DSC08481

DSC08482

DSC08480

DSC08479

DSC08478

DSC08472

DSC08473

DSC08474

DSC08475

DSC08477

DSC08471

DSC08463

DSC08462

DSC08461

DSC08453

DSC08447

DSC08448

DSC08449

DSC08451

DSC08452

DSC08446

DSC08441

DSC08438

DSC08437

DSC08436

DSC08435