Điều chỉnh kế hoạch công tác tháng 8/2017

Tháng Tám 8, 2017 10:04 sáng

Do yêu cầu công việc nên BGH nhà trường có điều chỉnh kế hoạch công tác tháng 8/2017.

Đề nghị CB, GV, NV nhà trường nghiên cứu để thực hiện nghiêm túc.

Xem nội dung chi tiết tại đây: LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 (Có điều chỉnh)