Trường THCS Cẩm Trung, khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời 2020